Història

El Col·legi María Auxiliadora de Sueca és un col·legi amb concert ple, religiós, l’entitat del qual titular correspon a les Filles de María Auxiliadora, pertanyent a la Inspectoría la Mare de Déu del Pilar (Barcelona).

La nostra escola té el seu caràcter propi que està arreplegat en la proposta educativa de les escoles salesianes i reunix els requisits establits en l’art. 22 de la LODE i tots els membres de la Comunitat Educativa el coneix i accepta com a descripció del model educatiu que el col·legi oferix a la societat en el marc de la llibertat d’ensenyança.

El Col·legi María Auxiliadora és una escola cristiana i té com a finalitat promoure el ple desenrotllament de la personalitat dels alumnes, és a dir, de la seua educació integral. Este model d’educació integral està descrit en la proposta educativa de les escoles salesianes i en els projectes curriculars de les diferents etapes.

El Col·legi María Auxiliadora està situat en el carrer La Punta, 11, en el centre de la ciutat de Sueca (València).

A la nostra escola assistixen 341 alumnes i s’impartixen els cicles i les etapes educatives següents:

  • Segon cicle d’Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Educació Secundària

El Col·legi compta amb tres unitats d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys), sis unitats d’Educació Primària, (de 1r a 6t), i quatre unitats d’Educació  Secundària  (1r a 4t).

En Educació Infantil hi ha una matrícula de 76 alumnes, 158 en Educació Primària i 107 en ESO. D’ells 23 són immigrants, pertanyents a nou nacionalitats distintes.

Un 95% d’alumnes viuen en la localitat i no necessiten utilitzar mitjà de transport públic per a assistir a classe. El 5% restant viu en pobles pròxims. La majoria pertany a famílies amb un nivell socioeconòmic mig.

Sueca situada en la comarca de la Ribera Baixa, de la que és al mateix temps capital i el que nombre més gran d’habitants concentra, aproximadament 30.000. El seu terme municipal, prou més extens que els de la resta de la seua comarca, forma part del parc Natural de l’Albufera. El clima és mediterrani.

En el terme municipal de Sueca s’ubiquen deu nuclis de població.

Sueca, atenent a l’etimologia del topònim, és d’origen andalusí. El nom de Sueca procedix de l’àrab Suwayqa , que significa “mercat ambulant”. La ciutat, donada als hospitalaris en 1157 per Ramón Berenguer IV, queda incorporada a la civilització cristiana occidental amb Jaume I d’Aragó i l’Orde de l’Hospital, que atorguen Carta de Poblament al febrer de 1245. L’Albufera queda incorporada al Patrimoni Reial per l’esmentat monarca, fins a l’any 1865. Va ser convertida en ducat en 1803 i va ser declarada “Ciutat” en 1899.

L’economia suecana es basa en dos grans blocs: a pesar de les seues fàbriques instal·lades, Sueca continua basant-se econòmicament en l’arròs, i en menor grau, en la taronja i les hortalisses . La ramaderia, a pesar de no ser un sector important compta amb caps de vaquí, de llana, porcí i granges avícoles. L’aigua per al reg procedix del riu Xúquer.

El sector industrial ha estat limitat fins dates molt recents als característics molins arrossers. Actualment hi ha fàbriques de distints sectors com de persianes, de productes plàstics, adhesius, etc, a més de l’alimentària derivada de l’arròs i la taronja, mereix menció especial el sector de la construcció, amb abundants empreses constructores. Sueca és la capital comercial de l’arròs a Espanya.

En Sueca existixen actualment sis col·legis concertats que impartixen ensenyances d’EI, EP i ESO, dos públics d’EI i EP, dos centres de Primer i Segon Cicle d’EI, un centre públic de Tècniques Educatives Especials, un centre municipal d’Educació de Persones Adultes i un Institut d’Educació Secundària i batxiller. L’Ajuntament compta amb quatre psicòlegs municipals que presten servici en les etapes d’EI i EP de tots els col·legis de la localitat. A més hi ha dos Escoles d’Ensenyances Musicals, comptant ambdós amb la seua pròpia banda de música i orquestra juvenil.