Identitat

triptic2

MISSIÓ

ESTAR SEMPRE ALEGRES

La nostra escola desenvolupa la seua tasca amb esperit actiu i innovador per tal d’aconseguir l’excel·lència mitjançant l’equitat educativa i la formació integral de la persona dins d’un ambient familiar

VISIÓ

EDUCAR ÉS COSA DEL COR

VALORS

 

CLIMA DE FAMÍLIA,  on la proximitat i el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa siga la forma de relació.

 

PRESÈNCIA EDUCATIVA entre els jóvens, ampliant les nostres intervencions més enllà de l’acadèmic i de la simple vigilància,  ja que és una ferramenta pedagògica que possibilita l’educació integral de la persona.

 

CORESPONSABILITAT, com a forma de gestió de l’escola, on junts FMA i seglars compartim tasques i responsabilitats.

 

SOLIDARITAT entre tots els membres de la Comunitat Educativa i amb la resta de la societat.

 

COHERÈNCIA en la nostra labor educativa.