Pastoral

EQUIP DE PASTORAL

MEMBRES DE L’EQUIP D’EDUCACIÓ EN LA FE:

Clara Badía – E.I.

Cinta Sancho – E.P.

Franc Beneito – ESO

Mario Piera – Coordinador

 

DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ EN LA FE

El departament d’Educació en la Fe del nostre col·legi ha realitzat un enorme esforç, junt amb els professors, per a elaborar i aplicar un material educatiu que ajude al desenrotllament integral dels alumnes, afavorisca el seu autoconeixement, les seues relacions socials i els ajude a trobar un sentit a les seues vides.

El nostre centre és pioner en l’Estat espanyol en la implantació d’un itinerari d’educació en la interioritat. Es tracta d’una important aposta que la Inspectoría li ha confiat al claustre de professors del col·legi.

En els últims anys, este projecte s’ha consolidat en Educació Infantil i en el primer cicle d’Educació Primària i, des del curs passat, ha començat a implantar-se en la resta de centres educatius de les salesianes.

Actualment en totes les etapes educatives hi ha experiències d’interioritat: sessions, convivències, celebracions… El nostre interés és poder arribar a comprendre tots els nivells de forma progressiva i amb un material estructurat, tal com hem realitzat en EI i 1r i 2n d’EP.

El professorat continua amb l’aprenentatge i la formació necessaris per a portar a terme esta aposta educativa que es va iniciar fa ja 6 anys.

Al llarg d’este temps hi ha hagut també propostes de sessions d’interiorització i tallers d’oració a les famílies del col·legi, a fi d’oferir-los un acostament a l’experiència del cultiu de la interioritat. Este curs ens proposem:

  • Presentar a la comunitat educativa el Projecte d’interioritat.
  • Afavorir el coneixement per part de les famílies de l’aposta per la interioritat de les escoles salesianes.
  • Començar l’elaboració del material d’interioritat per al segon cicle de Primària.
  • Continuar oferint i revisant les activitats en tercer cicle d’EP i en l’ESO, en clau d’interioritat.

 

ACTIVITATS NO LECTIVES:

  • GrupsAmics: dirigit a alumnes des de 4t d’EP a 2n d’ESO que vulguen tindre una experiència de grup en què divertir-se i conviure des de l’estil de vida de Jesús de Natzaret. Divendres de 17 a 18h.
  • Grups Foc: dirigit a alumnes de 3r i 4t d’ESO que vulguen tindre una experiència de grup en què aprofundir i conviure des de l’estil de vida de Jesús de Natzaret.  Horari a determinar.

 

-> Noticies i actualitat de la Pastoral de l’escola