Centro MAIN

Créixer i aprendre són processos naturals que la gran majoria dels nens fan per si sols amb l’ajuda de l’entorn i de la seva família. Altres nens, però, requereixen de més temps i esforç per desenvolupar-se.

Moltes vegades l’afecte i el bon fer dels pares no és suficient, necessitant l’ajuda de determinats professionals, que col·laborant amb els pares, fan tot el possible perquè creixi i es desenvolupi.

El nostre centre pretén atendre nens i adolescents que presenten dificultats o trastorns en el seu creixement i desenvolupament, amb la finalitat que rebin, en el moment adequat, els tractaments i atenció que necessiten, perquè tinguin el major i millor desenvolupament possible.

Considerem a les famílies una part essencial en tot aquest procés d’intervenció, per això també estaríem atents perquè rebessin tota l’atenció necessària.

Els pares treballarien de forma activa amb nosaltres, aprenent a estimular els diferents aspectes del desenvolupament dels seus fills i oferint-los pautes educatives, de manera que el treball que s’inicia al centre i es continua a casa. La nostra intervenció engloba tot l’entorn dels nens, de manera que l’assessorament i formació a les famílies ocupen un lloc fonamental.

El nostre treball en definitiva té per objectiu proporcionar a l’infant i / o adolescent les experiències que necessita per desenvolupar totes les seves potencialitats. Durant la infància, el cervell del nen té més plasticitat neuronal, és a dir, estableix connexions entre neurones amb més facilitat i eficàcia. Nosaltres volem aprofitar aquest moment per poder desenvolupar aquestes potencialitats.

El Centre Main quedar inaugurat el passat dia 14 de maig de 2018. Des d’aquesta mateixa tarda es va començar a treballar per i per als nens i les famílies que ho necessitin.

És un projecte que va ser elaborat per tal d’ajudar i en ell s’han posat moltes il·lusions i esperances.

Yasmina Marí

Maestra especializada en Pedagogía Terapeútica, titulada en Psicopedagogía i Máster en Psicología y Psicopatología Infantil.