Lema

Cada any, totes les plataformes educatives de la Inspectoría María Auxiliadora d’Espanya, treballem sota un mateix lema que és el fil conductor del curs. Sol ser un eslògan acompanyat d’una imatge suggeridora i la Paraula de Déu.

Enguany, “Que sone la teua veu” és el lema que ens acompanya en totes les nostres activitats i al llarg de tot el curs escolar; que sone la nostra veu, la de cada comunitat educativa, la de cada jove. Vivint en harmonia des de l’escolta de la veu de Déu, sentida en la seua Paraula de Vida, en els esdeveniments que ens envolten, en la veu de les perifèries, en el hui de la nostra història i en la novetat del carisma. Acollim amb esperança aquestes veus que ressonen perquè volem ser sal, llum i llevat en el món. Sempre, però especialment en enguany, en el qual a més celebrem el 30 aniversari del Moviment Juvenil Salesià, fem que la veu dels joves estiga al centre de la nostra missió, en sintonia profunda amb Don Bosco i María Mazzarello, creant llits d’escolta, potenciant sempre més quant ens acosta a estar amb ells.

“L’Esperit del Senyor està sobre mi, Ell m’ha ungit. M’ha enviat a anunciar l’Evangeli” (Lc 4, 18)

#QueSonelaTeuaVeu . També en les xarxes socials!