Centro MAIN

Créixer i aprendre són processos naturals que la gran majoria dels xiquets fan per ells mateixos amb l’ajuda de l’entorn i de la seua família. Altres infants, però, requereixen de més temps i esforç per desenvolupar-se.

Moltes vegades l’afecte i el bon fer dels pares no és suficient, necessitant l’ajuda de determinats professionals, que col·laborant amb els pares, fan tot el possible perquè cresca i es desenvolupe.

El nostre centre pretén atendre nens i adolescents que presenten dificultats o trastorns en el seu creixement i desenvolupament, amb la finalitat que reben, en el moment adequat, els tractaments i atenció que necessiten, perquè tinguen el major i millor desenvolupament possible.

Considerem a les famílies una part essencial en tot aquest procés d’intervenció, per això també estaríem atents perquè reberen tota l’atenció necessària.

Els pares treballarien de forma activa amb nosaltres, aprenent a estimular els diferents aspectes del desenvolupament dels seus fills i oferint-los pautes educatives, de manera que el treball que s’inicia al centre es continua a casa. La nostra intervenció engloba tot l’entorn dels nens, de manera que l’assessorament i formació a les famílies ocupen un lloc fonamental.

El nostre treball, en definitiva, té per objectiu proporcionar a l’infant i / o adolescent les experiències que necessita per desenvolupar totes les seues potencialitats. Durant la infància, el cervell del nen té més plasticitat neuronal, és a dir, estableix connexions entre neurones amb més facilitat i eficàcia. Nosaltres volem aprofitar aquest moment per poder desenvolupar aquestes potencialitats.

El Centre Main va quedar inaugurat el passat dia 14 de maig de 2018. Des d’aquesta mateixa vesprada es va començar a treballar per i per als nens i les famílies que ho necessiten.

És un projecte que va ser elaborat per tal d’ajudar i en ell s’han posat moltes il·lusions i esperances.

Yasmina Marí

Maestra especializada en Pedagogía Terapeútica, titulada en Psicopedagogía i Máster en Psicología y Psicopatología Infantil.