Consell Escolar

PRESIDENTA

Esther Hermida

REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT

Mercedes Aldaz

José Segarra

Isabel Miñana

REPRESENTANT DEL PAS

Xavier Alafarga

REPRESENTANT DE PROFESSORS

Antonio Boix

Inmaculada Viel

María Lloret

REPRESENTANTS DEL PARES

Raquel Matoses

Estela Montón

Ángeles Egea

REPRESENTANT DE L`AMPA

Lucila Fuster

REPRESENTANT DE L`ALUMNAT

Ximo Vernia