Història

COL·LEGI MARÍA AUXILIADORA DE SUECA

El Col·legi María Auxiliadora de Sueca és un col·legi amb concert ple, religiós, l’entitat del qual titular correspon a les Filles de María Auxiliadora, pertanyent a la Inspectoría la Mare de Déu del Pilar (Barcelona).

La nostra escola té el seu caràcter propi que està arreplegat en la proposta educativa de les escoles salesianes i reunix els requisits establits en l’art. 22 de la LODE i tots els membres de la Comunitat Educativa el coneix i accepta com a descripció del model educatiu que el col·legi oferix a la societat en el marc de la llibertat d’ensenyança.

El Col·legi María Auxiliadora és una escola cristiana i té com a finalitat promoure el ple desenrotllament de la personalitat dels alumnes, és a dir, de la seua educació integral. Este model d’educació integral està descrit en la proposta educativa de les escoles salesianes i en els projectes curriculars de les diferents etapes.