Lema

Cada any  totes les plataformes educatives de la Inspectoria Maria Auxiliadora d’Espanya treballem sota un mateix lema que és el fil conductor del curs. Sol ser un eslògan acompanyat d’una imatge suggeridora i la Paraula de Déu.

El regal més gran que Déu li ha fet a l’home és la VIDA. La vida en totes les seues manifestacions: persones, animals, natura, … Però eixe regal és tan fràgil, que pot emmalaltir, o perdre’s. Ho estem veient cada dia quan la nostra Casa comú es queixa perquè no estem cuidant-la i canvia el ritme de les estacions, els cicles de la vida, per avisar-nos de que no podem seguir fent les coses malament, oblidant que vivim en una Casa que és de tots.

Hem sigut conscients quan la COVID ha aparegut al nostre món i ens hem sentit fràgils i insegurs. Hem aprés moltes coses en estos mesos, però la més important: hem de cuidar la vida si volem seguir gaudint del regal que ens va fer Déu a principi dels temps, i ho hem de fer entre tots.

Cuidar significa que t’estàs dedicant a alguna cosa o a algú, deixant de costat les teues coses i posant atenció a allò que ho necessita. Quan cuidem, no importa l’acció puntual, sinó l’actitud que tenim de cara eixe ésser.

Cuidar als demés és una de les tasques més nobles a la qual podem aspirar: cuidar-nos, fer-nos útils, constructors i valuosos de cara a nosaltres mateixos i de cara a la resta.

Al pòster apareix un cor. El cor és el motor del cos. La nostra salut corporal va unida a tindre cura del cor. Sens dubte, si cuidem el cor, cuidem el nostre interior. I per a que el cor puga funcionar necessita la sang, altre element indispensable per a que la vida funcione. El cor dona vida.

Cadascú de nosaltres som enviats a Cuidar la Vida i posar-li el nostre cor. I per a cuidar la vida, hem de ser exemple de cura i anunciar el que realment és important. Junt al Papa Francisco, volem unir-nos a tots els cristians del món i dir ben alt que cuidar la casa comú és cuidar les plantes, els animals, el medi ambient, però per damunt de tot, cuidar les persones. Cuida la vida, posa-li cor!

https://youtu.be/CGpnMvCIKq4

#CuidaLaVidaPosa-liCor