Pla d’Atenció a la Diversitat

Respectem els diferents ritmes de treball dels nostres alumnes i fomentem la tolerància i la inclusió.

Som conscients de l’important que és donar-li a cada un el que necessita en cada precés moment. A més, en el nostre centre es treballa per mitjà de l’estimulació primerenca perquè en els primers anys de vida el nostre cos s’està formant i absorbeix tots els aprenentatges que li mostrem. Dos dels grans projectes que estem duent a terme són:

  • El Projecte d’estimulació d’intel·ligències múltiples.
  • El Centre de desenrrotllament MAIN (a la vostra disposició i de caràcter extraescolar).

El Col·legi María Auxiliadora intenta atendre la diversitat ajudant a qui més ho necessiten i ho fa per mitjà d’un reforç inclusiu de pedagogía terapèutica i atenció logopèdica.

També disposa de programes de treball individualitzat per als xiquets que tinguen NEAE.

D’altra banda el Gabinet Psicopedagògic Municipal està a la disposició dels xiquets i de les seues famílies per a tractar les dificultats que vagen sorgint al llarg dels anys. En l’etapa de Secundària, compten amb la presència d’una orientadora educativa que serà el suport dels dits anys finals.