Pla d’Educació a la Interioritat

El pla d’ educació en la Interioritat “Asómate”, te com objectiu: ajudar a l’ educació integral dels alumnes, afavorint l’ autoconeixement, les relacions socials i ajudant-los a trobar un sentit a les seues vides.

Fonamentalment el nostre projecte se basa en el desenvolupament de la intel·ligència emocional, la consciencia corporal i la intel·ligència espiritual. Està integrat dins del la innovació pedagògica per la seua contribució a la millora del procés d’ aprenentatge.

Utilitzem ferramentes que ajuden a la tranquil·litat i la pau interior, a la integració de les dimensions de la persona i a l’ apertura a la transcendència:

  • Bons dies respira
  • Mandales temàtics i de centrament
  • Sessions pastorals d’ interioritat
  • Dansa
  • Atenció plena