Pla Plurilingüe

Programa d’Educació plurilingüe (llengua castellana, valenciana, francesa i anglesa).


Apostem per l’ensenyament del plurilingüisme perquè els nostres alumnes siguen capaços d’expressar-se en diferents idiomes.


Ens trobem immersos en el PLA PIPE (pla integral de plurilingüisme educatiu).

http://www.activa.org/servicios/activa-idiomas/implantacion-de-programas-plurilingues/pipe-plan-integral-de-plurilinguismo-educativo/

44359380_1921702947924567_6788369542755123200_o

És un programa flexible per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes en diferents camps educatius de manera global a través d’aquests pilars bàsics:

  • Increment qualitatiu i quantitatiu de l’ensenyament d’anglès (aportant la realització d’un projecte anual on es treballen totes les competències necessàries per adquirir una segona llengua)
  • Formació específica  i contínua del professorat.
  • Ensenyament del francès com a optativa.
  • Ensenyament del Valencià.

 

BATXILLERAT DUAL:https://www.academica.school/los300mejores

CENTRE EXAMINADOR TRINITY I CAMBRIDGE Preparació i certificació d’exàmens oficials d’ anglés amb resultats avalats/certificats per entitats de reconeixement mundial per a alumnes, professors i personal del centre.

ACADÈMIA D’IDIOMES ACTIVA  Especialistes en l’organització d’activitats lúdico-educatives impartides en la llengua anglesa. L’escola d’idiomes pretén millorar la competència lingüística dels nostres alumnes i preparar-los per a la Certificació en Trinity o Cambridge.

Possibilitat de cursar progressivament matèries de batxillerat (en llengua anglesa) a partir de Segon d’Educació Secundària per obtenir la doble titulació de batxillerat Espanyol i Americà.

Aquest programa no sols millora la competència lingüística sinò que també fa possible el desenvolupament del pensament crític, l’autonomía, la competència digital, la competència social i cívica … Els alumnes se conecten sovint amb altres alumnes arreu del mòn per debatre i ficar en comú temes d’actualitat fent un anàlisi crític.

VIATGE AL COMPLEXE EDUCATIU MORAGETE (1r i 2n ESO)

https://www.campusmoragete.com/

Campus Moragete és un complex educatiu, dedicat a les activitats extraescolars, situado en el Parc Natural de les Hoces del Cabriel.  un lloc disenyat per a que els xiquets puguen aprendre anglès divertiint-se, oferint-los l’ oportunitat de viure una experiència única. Activitats innovadores, divertides, esportives…desenvolupades per joves nadius. 

VIATGE A  ANGLATERRA O IRLANDA (3r i 4t d’ESO):

http://www.bradenenglish.co.uk/

L’objectiu d’aquestos viatges d’immersió lingüística no son sols millorar l’aprenentatge de la llengua anglesa, sinò també conèixer diferents cultures per potenciar la tolerància, ser autònoms en tindre que acudir al Centre d’estudis per ells mateixos en un entorn no familiar per a ells, a potenciar les relacions socials en tindre que compartir moments familiars amb la família d’acollida….

A més, per supost, per gaudir del plaer de viatjar i gaudir del temps lúdic previst diàriament (això sí… sempre en anglès),

Una experiència educadora i enriquidora dins del nostre Pla PIPE.

TEATRE EN ANGLÈS

-Obres representades en l’ escola per a  les diferents etapes educatives (Infantil,  Primaria y Secundaria). Compañía teatral ‘’Latournéteatro’’

http://latourneteatro.com/