AMPA

 

 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del col·legi està formada per totes les famílies que han abonat la quota dels alumnes que estan matriculats en el centre. Encara que està formada pels pares i mares de les famílies, els fills també són part de la mateixa, si més no per ser el principal objecte i meta del nostre treball i esforç.

La Junta Directiva de l’Associació està configurada per un grup de pares i mares disposats a treballar pel nostre col·legi i col·laborar en totes les iniciatives proposades des del centre.
Els projectes i treballs que des de la Junta Directiva promovem i realitzem estan destinats a millorar i ajudar en l’educació dels nostres fills. El canal principal d’aquest ajut és el col·legi. Si millorem el col·legi estarem millorant la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills.

Una de les activitats importants de l’associació és l’Assemblea General, lloc de trobada dels socis, on la Junta Directiva exposa els seus projectes i pressupostos futurs i dona compte de les activitats i les despeses passats. És també el lloc apropiat perquè els pares i mares puguen preguntar i expressar les seues opinions i crítiques.

Tots els esforços realitzats per la Junta Directiva, representants de l’associació de pares, van destinats als nostres fills i a nosaltres mateixos, a través de la millora i suport constant del nostre col·legi.

Per posar-vos en contacte amb l’AMPA, escriviu a mauxsuecaampa@gmail.com  o  mitjançant la plataforma Alexia.