Centre MAIN

Créixer i aprendre són processos naturals que la gran majoria dels xiquets i xiquetes fan per ells/es mateixos amb l’ajuda de l’entorn i de la seua família. Altres infants, però, requereixen de més temps i esforç per desenvolupar-se.

Moltes vegades l’afecte i el bon fer dels pares no és suficient, necessitant l’ajuda de determinats professionals, que col·laborant amb els pares, fan tot el possible perquè cresca i es desenvolupe.

El nostre centre pretén atendre xiquets/es i adolescents que presenten dificultats o trastorns en el seu creixement i desenvolupament, amb la finalitat que reben, en el moment adequat, els tractaments i atenció que necessiten, perquè tinguen el major i millor desenvolupament possible.

Considerem a les famílies una part essencial en tot aquest procés d’intervenció, per això també estaríem atents perquè reberen tota l’atenció necessària.

Els pares treballarien de forma activa amb nosaltres, aprenent a estimular els diferents aspectes del desenvolupament dels seus fills/es i oferint-los pautes educatives, de manera que el treball que s’inicia al centre es continua a casa. La nostra intervenció engloba tot l’entorn dels xiquets/es, de manera que l’assessorament i formació a les famílies ocupen un lloc fonamental.

El nostre treball, en definitiva, té per objectiu proporcionar a l’infant i / o adolescent les experiències que necessita per desenvolupar totes les seues potencialitats. Durant la infància, el cervell del nen té més plasticitat neuronal, és a dir, estableix connexions entre neurones amb més facilitat i eficàcia. Nosaltres volem aprofitar aquest moment per poder desenvolupar aquestes potencialitats.

El Centre Main va ser inaugurat el passat dia 14 de maig de 2018. Des d’aleshores es va començar a treballar per als/les xiquets/es i les famílies que ho necessiten.

És un projecte que va ser elaborat per tal d’ajudar i en ell s’han posat moltes il·lusions i esperances.

Yasmina Marí

Mestra especialitzada en Pedagogia Terapèutica, titulada en Psicopedagogia i Màster en Psicologia y Psicopatologia Infantil.