Pla d’Innovació

Dins de l’Atenció a la Diversitat i atenent a la normativa vigent apliquem la Pedagogia Salesiana que es basa en l’aplicació de metodologies actives que respecten els diferents interessos, motivacions, ritmes d’aprenentatge i habilitats dels alumnes:

  • Metodologia del Treball Cooperatiu.
  • Rutines de pensament.
  • Mapes mentals.
  • Mandales temàtics.
  • Rúbriques d’avaluació.
  • TIC.
  • Gamificació.
  • APS.
  • Intel·ligències múltiples: EMAT, Ludiletras, Bits d’intel·ligència o PDB.