E.Primaria

L’educació primària és una etapa educativa obligatòria que abasta des dels 6 fins als 12 anys.

Està dividida en sis cursos, des de primer fins a sisé. En el nostre centre promovem una educació integral: acadèmica, humana, social i religiosa; atenta a cada persona, oberta al món, a les realitats humanes i en referència als valors de l’evangeli.

La finalitat del nostre Col·legi en Educació Primària és proporcionar a tots els xiquets i xiquetes una educació personalitzada i activa que permeta afermar el seu desenvolupament personal i el seu propi benestar, adquirir habilitats i coneixements relatius a l’expressió i comprensió oral, a la lectura, a l’escriptura, al càlcul, als idiomes. Així com desenvolupar habilitats socials, hàbits de treball i estudi, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

Així mateix potenciem una educació en valors a través de diferents programes com el Projecte d’Interioritat, les tertúlies literàries dialògiques, l’apadrinament lector, etc.

 • Educació emocional
 • Educació en la fe
  • Projecte d’interioritat
  • Pastoral
  • Celebracions
  • grups amics
 • Plurilingüisme – Pla PIPE
 • PT i AL
 • Metodologies Actives
 • EMAT
 • Animació Lectora apadrinament lector.
  • Tertúlies literàries dialògiques
  • Biblioteca escolar
 • Serveis
  • Escola matinera
  • Menjador
  • Activitats complementàries (Complementary Hour)
  • Extraescolars (multiesport, zumba, escola d’idiomes, …)
  • Participació a l’Esport Escolar Municipal
45593425_1947750568653138_6460131456046858240_o