Pla Plurilingüe

Programa d’Educació plurilingüe (llengua castellana, valenciana, francesa i anglesa).


Apostem per l’ensenyament del plurilingüisme perquè els nostres alumnes siguen capaços d’expressar-se en diferents idiomes.


Ens trobem immersos en el PLA PIPE (Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu).

http://www.activa.org/servicios/activa-idiomas/implantacion-de-programas-plurilingues/pipe-plan-integral-de-plurilinguismo-educativo/

44359380_1921702947924567_6788369542755123200_o

És un programa flexible per potenciar, millorar i estandaritzar l’ensenyament d’idiomes en diferents camps educatius de manera global a través d’aquests pilars bàsics:

  • Increment qualitatiu i quantitatiu de l’ensenyament d’anglès (aportant la realització d’un projecte anual on es treballen totes les competències necessàries per adquirir una segona llengua).
  • Formació específica  i contínua del professorat.
  • Ensenyament del francès com a optativa.
  • Ensenyament del Valencià.

 

BATXILLERAT DUAL:https://www.academica.school/los300mejores

Possibilitat de cursar progressivament matèries de batxillerat (en llengua anglesa) a partir de Segon d’Educació Secundària per obtenir la doble titulació de batxillerat Espanyol i Americà.

Aquest programa no sols millora la competència lingüística sinò que també fa possible el desenvolupament del pensament crític, l’autonomía, la competència digital, la competència social i cívica, etc. Els/les alumnes se connecten sovint amb altres alumnes d’arreu del mòn per debatre i ficar en comú temes d’actualitat fent un anàlisi crític.

 

CENTRE EXAMINADOR CAMBRIDGE:

Preparació i certificació d’exàmens oficials d’anglés amb resultats avalats/certificats per entitats de reconeixement mundial per a alumnes, professors i personal del centre.

 

ACADÈMIA D’IDIOMES ACTIVA:

Especialistes en l’organització d’activitats lúdicoeducatives impartides en llengua anglesa. L’escola d’idiomes pretén millorar la competència lingüística dels nostres alumnes i preparar-los per a la Certificació en Trinity o Cambridge.

VIATGE AL COMPLEX EDUCATIU MORAGETE (1r i 2n ESO)

https://www.campusmoragete.com/

Campus Moragete és un complex educatiu dedicat a les activitats extraescolars, ubicat en el Parc Natural de les Hoces del Cabriel, un lloc dissenyat per a que els xiquets i xiquetes puguen aprendre anglès divertint-se, oferint-los l’oportunitat de viure una experiència única mitjançant activitats innovadores, divertides, esportives, etc; desenvolupades per joves natius. 

VIATGE A  ANGLATERRA O IRLANDA (3r i 4t d’ESO):

http://www.bradenenglish.co.uk/

L’objectiu d’aquestos viatges d’immersió lingüística no son sols millorar l’aprenentatge de la llengua anglesa, sinò també conèixer diferents cultures per potenciar la tolerància, ser autònoms i autònomes en tindre que acudir al centre d’estudis per ells/es mateixos en un entorn no familiar per a ells/es i potenciar les relacions socials en tindre que compartir moments familiars amb la família d’acollida, etc.

A més, per suposat, per gaudir del plaer de viatjar i del temps lúdic previst diàriament (això sí … sempre en anglès)

Una experiència educadora i enriquidora dins del nostre Pla PIPE.

TEATRE EN ANGLÈS:

Obres representades en l’escola per a  les diferents etapes educatives (Infantil,  Primària i Secundària). Companyia teatral ‘’La tourné teatro’’

http://latourneteatro.com/