PROJECTES

El procés de canvi i d’innovació en l’àmbit educatiu fa necessari, avui més que mai, posar l’alumne en el centre, fent-lo protagonista del seu aprenentatge i buscant la seua educació integral.  

L’objectiu ha de ser facilitar experiències d’aprenentatge que li permetin desenvolupar al màxim les seves competències, de manera que pugui desenvolupar-se amb autonomia, responsabilitat i valors en aquesta societat canviant i complexa del segle XXI. 

És per això, que fem una aposta decidida per les METODOLOGIES ACTIVES 

 • Treball per projectes  
 • Rutines de pensament  
 • Treball cooperatiu i col·laboratiu  
 • Aprenentatge servei  
 • Visual thinking; mapes mentals 
 • Flipped classroom 
 • Tertulies literàries dialògiques 
 • Experimentació 
 • Mandales temàtics i de centrament 
 • Gamificació  
 • Aprenentatge matemàtic manipulatiu