Interioritat

El pla d’educació en la Interioritat “Asómate”, té com a objectiu: ajudar l’educació integral dels alumnes, afavorint el seu autoconeixement, les seues relacions socials i ajudant-los a trobar un sentit a les seues vides.  Fonamentalment el nostre projecte es basa en el desenvolupament de la intel·ligència emocional, la consciència corporal i la intel·ligència espiritual.

Està integrat dins del la innovació pedagògica per la seua contribució a la millora del procés d’aprenentatge. I també dins de l’acció pastoral, perquè pretén dotar a l’alumne de sentit vital i desenvolupar la transcendència i l’obertura a Déu.

Utilitzem eines que ajuden la tranquil·litat i a la pau interior, a la integració de les dimensions de la persona i a l’obertura a la transcendència: Bon dia respira, mandales temàtics, sessions pastorals d’interioritat, dansa, atenció plena…