Departament d’orientació

MªJosé Andreu

Mestra d’Audició i Llenguatge  

Begoña Carbonell

L’ orientadora escolar en Secundària, titulada en Psicologia.