E.Secundària

Normes generals.

Las normes de convivència estan regulades en el nostre Reglament de Règim Interior, però en el Pla de Convivència, figuren les següents, que modulen i concreten les mateixes. –

Normas de disciplina (Extracto del Decreto de Convivencia 39/2008) – DESCARREGAR PDF

Normas de convivenciaDESCARREGAR PDF

CONVIVÈNCIA I DISCIPLINADESCARREGAR PDF

Preguntes Freqüents

Quin és l’horari d’ESO? 1r i 2n d’ESO Dilluns i Dimarts de 8h a 13h i de 15h a 17 hores.  Dimecres de 8h a 14 hores. Dijous i Divendres de 8h a 13 hores. 3r i 4t d’ESO Dilluns i Dimarts de 8h a 13h i de 15h a 17 hores.  Dimecres de 8h a 14 hores. Dijous i Divendres de 8h a 14 hores.

Com justificar les absències i/o retards? Han de justificar-se al tutor/a quan sàpien de la seua absència i/o retard, per mitjà de la plataforma Alexia. Si hi ha alguna dificultat en l’ús d´Alexia es pot cridar al col·legi per a que en porteria prenguen nota.

Com puc informar-me de qualsevol assumpte relacionat amb el meu fill/a? La comunicació entre famílies i col·legi és indispensable. Per això els tutors facilitaran les entrevistes a través de la plataforma Alexia. Els pares podran sol·licitar una entrevista al tutor o a qualsevol docent que impartisca classe al seu fill/a a través de la mateixa plataforma.