Pla d’Educació a la Interioritat

El pla d’educació en la Interioritat “Asómate”, té com objectius: ajudar a l’educació integral dels alumnes, afavorint l’autoconeixement, les relacions socials i ajudant-los a trobar un sentit a les seues vides.

Fonamentalment el nostre projecte se basa en el desenvolupament de la intel·ligència emocional, la consciència corporal i la intel·ligència espiritual. Està integrat dins de la innovació pedagògica per la seua contribució a la millora del procés d’aprenentatge.

Utilitzem eines que ajuden a la tranquil·litat i la pau interior, a la integració de les dimensions de la persona i a l’apertura a la transcendència:

  • Bons dies respira.
  • Mandales temàtics i de centrament.
  • Sessions pastorals d’interioritat.
  • Dansa.
  • Atenció plena.