Noves Tecnologies

Disposem de projectors en totes les aules, ordinadors i «tauletes» que el centre facilitarà a l’alumnat que els puga necessitar en el seu aprenentatge a l’aula.