Proposta Educativa

Som ESCOLA perquè acompanyem als infants i joves en la construcció del seu projecte de vida personal mitjançant una educació integral: adquisició de coneixements, competències i valors. 

Som ESCOLA CATÒLICA perquè estem fundats sobre els valors de l’Evangeli, sent fidels a la missió que ens ha estat confiada, amb especial atenció als nens, nenes i joves més necessitats; així com un permanent diàleg amb la realitat cultural i religiosa del nostre context. 

Som ESCOLA CATÒLICA SALESIANA perquè oferim una formació integral de la persona, apostem pel sistema preventiu dels nostres fundadors, Sant Joan Bosco i Santa Maria Mazzarello, i promovem un ambient educatiu; col·laborant en la construcció d’una societat oberta i solidària.