A 300 PER MANS UNIDES

Enguany hem batut el record amb la venda de 300 entrepans per al berenar solidari.

A tots donar-vos les gràcies per la vostra ajuda i el bon ambient que hem creat en el pati del col·legi tots units.

Video