“ACTUACIONS EDUCATIVES D’EXIT”

13_09_tl_1reso 3_09_gi_1erep 20_09_gi_3ereso 20_09_gi_3ereso_2 20_09_tl_4rtep 20_09_tl_4rtep2Les Actuacions Educatives d’Exit són aquelles pràctiques educatives que la comunitat científica internacional ha demostrat que milloren el rendiment acadèmic de totes i tots els alumnes, així com la convivència i les actituds solidàries en totes les escoles on s’apliquen.

Aquestes actuacions es fonamenten en l’Aprenentatge Dialògic, el qual planteja que la realitat social és construïda per les interaccions entre les persones.

De les Actuacions Educatives d’Exit que es poden realitzar, cal destacar les Tertúlies Literàries Dialògiques i els Grups Interactius.

Per començar a realitzar en la nostra escola estes actuacions,  els passats dies 13 i 20 de setembre va tindre lloc al centre un curs introductori en el que va participar tot el professorat.

El curs va ser impartit pel prestigiós psicòleg educatiu Gaspar Izquierdo Ros.

Combinant la pràctica i la teoria, de forma vivencial, Gaspar Izquierdo va impartir el curs de la següent forma:

El dia 13 de setembre, Gaspar va realitzar una sessió de Grups Interactius amb els alumnes de Primer de Primària. En la sessió a banda de la professora-tutora van participar,  junt als alumnes, alguns professors/es d’Infantil, Primària i Secundària.

A continuació va tindre lloc una sessió de Tertúlia Literària Dialògic amb els alumnes de Primer d’E.S.O.. En aquesta Tertúlia es va llegir i debatre un fragment del llibre  “L’Odissea” d’Homer, i a banda dels alumnes van participar també alguns professors/es de Primària i Secundària.

A mig dia i una vegada finalitzades les classes, Gaspar Izquierdo va impartir una sessió de formació sobre aquestes qüestions a tot  el professorat de l’escola.

El dia 20 de setembre l’estructura de la sessió formativa va ser semblant a la de la setmana anterior.  En aquesta ocasió la Tertúlia Literària Dialògic es va realitzar  amb els alumnes de Quart  de Primària, els quals llegiren, i van debatre també, un fragment del llibre  “L’Odissea” d’Homer (d’una  adaptació per Primària); a continuació la sessió de Grups Interactius va tindre lloc amb els alumnes de tercer d’E.S.O.

Per últim, a mig dia en  la sessió formativa amb tot el professorat de l’escola, Gaspar va completar els continguts d’aquest curs introductori a les Actuacions Educatives d’Exit, aclarint tots els dubtes que es van plantejar, i motivant als docents a l’aplicació d’aquestes actuacions.

Mitjançant aquesta formació inicial de les professores i professors en les A.E.E., pretenem anar introduint-les en el nostre projecte educatiu, i amb esta finalitat i com un primer pas, hem creat una comissió per impulsar la realització de Tertúlies Literàries Dialògiques.

Les tertúlies literàries amb l’alumnat consisteixen en la lectura d’un llibre clàssic de la literatura universal.

Un exemple de com es pot realitzar l’activitat és el següent: després de la lectura d’un capítol i del subratllat d’un fragment que cal destacar per estar d’acord, en desacord, perquè  desperta una emoció, un record, etc… es produeix un debat a classe sobre allò que s’havia subratllat.

Proximament  anirem informant-vos sobre la realització d’aquesta actuació.