AUGMENT CAPACITAT INFANTIL

Tenim el plaer de comunicar-los que en el dia d’avui s’ha publicat en el DOGV la nova autorització del Centre:
Núm 12 desembre 2017, núm. 8188
Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana relacionats en l’annex.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/12/pdf/2017_10314.pdf
Per tant tenim ja autorització per poder tenir 25 alumnes en cada curs d’Infantil, en lloc de 20 alumnes que era el nombre que teníem autoritzat abans de la reforma.
Salutacions,