CELEBRACIÓ DE LA CENDRA

El passat 14 de febrer, dimecres de cendra, els alumnes del centre van tindre la seua celebració i imposició de la cendra per cursos ja que aquesta estava adaptada a la seua edat. D’aquesta manera iniciem la Quaresma, per a la qual ens estem preparant.