Reunió informativa del Diploma Dual dimecres 19 d’abril a les 18h

 Coneixes el Diploma Dual?


Què ofereix el Diploma Dual?

El Diploma Dual ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en modalitat online.

L’alumne està matriculat als Estats Units?

Sí. Una vegada acceptada la seua sol·licitud, l’alumne queda matriculat a l’American High School Diploma com un alumne estatunidenc més d’Academica.

En quin curs es pot començar el diploma dual?

A 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.

Per norma general al nostre Centre recomanem començar en 3r d’ESO

Quin grau d’esforç exigeix a l’alumne?

L’equivalent a una extraescolar més. És a dir, entre 3 i 5 hores setmanals depenent del nivell d’anglés inicial i del curs en què comence.

Quantes assignatures haurà de cursar en total?

Un alumne espanyol només haurà de cursar 6 crèdits (4 assignatures obligatòries i 2 d’optatives). El Diploma Dual d’Academica Corporation permet convalidar el 75% dels crèdits que s’exigeixen per obtenir l’American High School Diploma.

Per a més informació acudeix a la reunió informativa que serà dimecres 19 d’abril a les 18 h.