El carrer de primer de primària

Després de treballar el tema: un passeig pel carrer (ciències socials). Els alumnes de 1er d´E.P. han participat en l´elaboració d´un carrer, fent diferents tipus d’edifici que hi ha en una ciutat.

Carrer 3 Carrer1 Carrer2