ENCONTRE D’EQUIPS DIRECTIUS

L’Equip Directiu s’ha desplaçat els dies 15 i 16 de desembre a Barcelona a l’encontre periòdic que se realitza en la Inspectoria situada a Barcelona.

El motiu d’aquest encontre d’ equips Directius de totes les Escoles de la Inspectoria no és altre que compartir les experiències de cada centre i  planificar les actuacions del curs vinent.

L’Inspectoria del Pilar abarca les Escoles de Barcelona, Aragó, València i Alacant. Un total de 8 escoles ens hem reunit baix la direcció de la Inspectora Isabel Pérez, la Coordinadona d’escoles Charo Ten, el grup  Innovalab i la Comissió Alégrate per tal d’aportar idees, experiències, propostes per tal d’Elaborar el Pla Estratègic de les Escoles Salesianes.

Amb aquest Pla Estratègic Inspectorial cada escola plasmarà l’esència salesiana en el seu quefer diari: programacions, innovació, plurilingüisme, festivitats, lectura, atenció a families i alumnes, solidaritat i un llarg etcétera que ens distingueix de la resta d’escoles pel segell salesià.

D’aquesta manera totes les escoles salesianes realitzem i organitzem l’escola amb el mateix horitzó i amb les mateixes metodologies, sempre atenent a les necessitats  de cada escola.

img_7962 img_7961 img_7950 img_7960 img_7959