ESCOLETA DE NADAL

Estimats pares,

Amb l’objectiu de millorar la conciliació familiar durant aquests dies de Nadal, l’AMPA d’aquest col·legi  ha organitzat una escola de nadal.

Aquesta activitat tindrà lloc al col·legi els dies 23, 27, 28, 29, 30 de desembre de 2016 i 2, 3, 4 i 5 del mes de Gener de 9h a 13h i està destinada als alumnes d’educació infantil i primària. Cada matí els xiquets realitzaran activitats extraescolars coordinades per varis monitors de temps lliure.

El preu és de 40 euros per xiquet. També cap la possibilitat de assistir-hi en dies solts amb el preu de 6 euros per dia i xiquet. Per a participar en aquesta activitat, s’ha de ser associat i estar al dia amb el pagament de la quota. L’activitat es realitzarà sempre que s’arribe a un mínim d’alumnat inscrit.

Per tal de veure la viabilitat de l’activitat, tots aquells que estigueu interessats en aquesta envieu un correu electrònic abans de divendres 9 de desembre a l’adreça mauxsuecaampa@gmail.com fent constar el nom, cognoms i curs del xiquet, així com si farà ús de la totalitat de l’escoleta o en dies solts (assenyalar quants dies).

Moltes gràcies.