ESCOLETA D’ESTIU CURS 2015/16

Estimats pares,

Amb l’objectiu de millorar la conciliació familiar durant el mes de Juliol, l’AMPA d’aquest col·legi va a organitzar una escoleta d’estiu.

Aquesta activitat tindrà lloc al col·legi els dies lectius compresos entre el dilluns dia 4 i el divendres 29 del mes de Juliol de 2016 en horari de 9:00 a 13:00h i està destinada als alumnes d’educació infantil i primària. Cada dia els xiquets realitzaran activitats extraescolars coordinades per varis monitors de temps lliure, ademés dels deures. El preu serà de 100 euros per xiquet, i es realitzarà si i sols si s’arriba al número mínim de participants per a garantir la viabilitat econòmica.

Cada xiquet que vullga participar haurà d’entregar la següent preinscripció abans del dia 11 de juny. Durant els següents dies es confirmarà la realització de l’activitat a cada xiquet així com es facilitarà el compte bancari per fer l’ingrés amb la data de termini.