II Olimpíada «Ingeniería en la Edificación: Construyendo con Ingenio»

El mes de juny l’equip format per Kilian Clancy, Ellia Clancy i Núria Beneito, amb Francisco Beneito com a tutor, van aconseguir el 2n premi en la fase nacional de la ll Olimpíada «Ingeniería en la Edificación: Construyendo con Ingenio». El projecte per millorar l’eficiència energètica del nostre col•le va ser defés en una exposició online. La presentació va agradar molt al tribunal, tant per la seua qualitat com per ser una proposta completa, i amb solucions innovadores i sostenibles. Ara han recollit el seu premi en el nivell acadèmic d’ESO, a banda de tot l’aprenentatge assolit al voltant de la ciència, la tecnologia i l’enginyeria. Enhorabona de nou als quatre pel vostre treball, esforç i dedicació. ENHORABONA!