RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

           Seguint el Calendari Electoral aprovat el dia 20 d’octubre i exposat en el tauler d’anuncis de la porteria del Col·legi, correspon ara presentar fins l´11 de novembre les Candidatures tots els  pares i mares, professors i professores, que ho desitgen.

           Segons la Normativa Vigent, correspon ara renovar la mitat dels representants d’estos Estaments, per tant continuen en el Consell Escolar,  segons la mateixa Normativa, els dos pares, els dos professors que en les anteriors eleccions (any 2013) van tindre més nombre de vots.

           Vos anime per tant, a que presenteu la vostra Candidatura en el temps establit (Fins l´11 de novembre).

           Les paperetes per a la presentació de candidatures es troben en la porteria del  col·legi.

           Els/les que la presenten,  han de fer-ho  junt amb una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, en sobre tancat, i hauran d’entregar-la a algun dels membres de la Junta Electoral. (En el tauler d’anuncis estan els noms.) o en la bústia d’entrada o en portería del col·legi (Sor Ángeles)..

           Vos anime de nou a què presenteu la vostra Candidatura.

                       Fins prompte. Rebeu una salutació ben cordial

José Segarra Carbonell

Director