RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

A TOTS ELS  MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL COL·LEGI

MARÍA AUXILIADORA DE SUECA

Benvolguts pares i mares:

Vos comunique que de nou, com ho vam fer fa dos anys, hem de renovar

 

EL CONSELL ESCOLAR

 

Sabeu que aquest Òrgan Col·legiat està constituït per representants   dels pares i mares del col·legi, per representants  dels/es professors/es,  per representants d’alumnes d’ESO, per representants del personal d’Administració i Serveis del Centre, per representants de l’entitat Titular i pel director del Centre.

El procés per a la constitució del Consell Escolar comença el pròxim dilluns dia 19 d´octubre a les 10.00 hores, ja que en aquest dia i hora, tindrà lloc el sorteig de la Junta Electoral, responsable del funcionament del procés electoral. Aquesta Junta Electoral ha d’estar constituïda per un representant de cada una dels sectors, triats per sorteig.

A la realització d’aquest sorteig, en el que estareu inclosos tots i totes, podeu acudir  aquells que ho desitgeu.

La Junta Electoral serà l’encarregada de:

. Confeccionar el Calendari Electoral

. Admetre en el seu moment les candidatures.

. Aprovar els models de paperetes

. Constituir les Meses Electorals.

. Fixar el procediment del vot que no es faça personalment.

. Resoldre les reclamacions, si existiren.

Ja des d’ara, vos anime que participeu amb responsabilitat en aquest deure i dret, que com a pares/mares, professors/es, alumnes i personal d’administració i serveis, vos incumbixen.

Fins prompte.

Rebeu una salutació de

 

José Segarra Carbonell

Director

Sueca, octubre del 2015