Xarrada sobre «l´acolliment familiar»

El dia 30 de Novembre a les 18:00h. al saló d´actes de la biblioteca municipal -placeta dels molins- tindrem una xarrada sobre el programa de foment de l´acolliment familiar.

L´acolliment familiar de menors és un recurs social pensat per a menors que, per diferents circunstàncies, no poden viure amb els seus pares. Mitjançant este programa de la Conselleria d´Igualtat i Política Inclusiva de la Generalitat Valenciana, que compta amb la col·laboració de la Fundació Diagrama, estos xiquets i xiquetes son atesos durant un temps per altre nucli familiar.

Podeu acollir menors, temporal o permanentment, qualsevol persona major d´edat, que gaudeixca d´independència del seu estat civil i posició socio-econòmica, sempre que estiga dispossat a acollir-lo a la seua familia.

acollida