#XarxaLlibres: instruccions.

logo

Estimades famílies:

A partir d´avui 15 de juny, en la pàgina web de la Conselleria (xarxallibres.edu.gva.es) estarà disponible el model de sol·licitud, per a que les families puguen omplir-lo. També ha eixit avui l´Ordre 26/2016 de 13 de juny sobre la posada en funcionament de bancs de llibres.

Així mateix, seguint instruccions per part de Conselleria i pel que fa a Xarxa Llibres, el Centre realitzarà la recollida de llibres durant els següents dies i  hores:

primariaeso

Aspectes a tenir en compte:

– Les famílies complimentaran, previament a l´entrega de llibres, un formulari telemàtic.

En el formulari, constaran tots els llibres que s´entreguen i quins estan finançats per XarxaLlibres.

– Si eres família que NO ha participat en el programa XarxaLlibres i vols participar en el programa Banc de llibres per al curs 16/17, hauràs d´emplenar un formulari específic, on constarà la totalitat del llibres que s´entreguen al Centre.

 El formulari específic s´imprimarà i s´entregarà signat al centre juntament amb el material.

Teniu un enllaç per a poder emplenar el formulari.

xarxa llibres

La Direcció del Centre.